Tuesday, December 12, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566

📌ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนโพธิสารพิทยากรจำนวน 4 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566 ในเขตกรุงเทพมหานคร
.
📝 ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา