Tuesday, December 12, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ศิลปะ

📌 กำหนดการจัดค่ายพัฒนาทักษะศิลปะ ม.1-ม.6 (เฉพาะนักเรียนที่สนใจ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📌 กำหนดการจัดค่ายพัฒนาทักษะศิลปะ ม.1-ม.6 (เฉพาะนักเรียนที่สนใจ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มสาระฯ ศิลปะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
⏰ ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. 66 – 12 ต.ค. 66 (แยกตามกลุ่มวิชา)
✅ ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
🌐 เปิดดูกำหนดการได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3LEDZVj
.
📥 ข้อมูลโดย กลุ่มสาระฯ ศิลปะ / กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥 ออกแบบประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา