Friday, September 29, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ

📌 เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Spelling Bee Competition ปีการศึกษา 2566

📌 เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Spelling Bee Competition ปีการศึกษา 2566
⏰ แข่งขันในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 163
✅ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 มิถุนายน 2566 ที่ลิงก์ ม.ต้น https://bit.ly/3PoyLjb / ม.ปลายที่ลิงก์ https://bit.ly/42JXaTi
.
📮สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 024486931
——————-
📋 ข้อมูลและออกปกข่าวโดย กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
🎙 ประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา