Tuesday, December 12, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ทุกห้องเรียน) ลงทะเบียนชุมนุม

 

📌 แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ทุกห้องเรียน)
✅ เริ่มลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 66 เวลา 14.10 น. เป็นต้นไป (เริ่มเรียนวิชาชุมนุม วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 66)
‼️ รายชื่อชุมนุมเปิดดูได้ที่ https://bit.ly/3q7ggoB (อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบในระบบ)
🌍 ลงทะเบียนได้ที่ http://171.102.62.73/club
.
📮มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 024486931 กด 1 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ
📚 จัดทำระบบการลงทะเบียนโดย #ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎙 ลงประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา