Monday, June 5, 2023

ค่ายยอดมนุษย์ ครั้งที่ 2 แผนการเรียนเตรียมมนุษย์-ครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดค่ายยอดมนุษย์ ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมมนุษย์-ครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 โดย นายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธี ทำแบบทดสอบสายอาชีพ กิจกรรม ICE-BREAKING กิจกรรมบูรณาการ Travel Agency กิจกรรม Walk Rally ริมชายหาด กิจกรรมคำมั่นสัญญา ณ โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2566
📸รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3VdkWFa
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา