Monday, February 6, 2023

กิจกรรมเปิดตัวโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเปิดตัว โครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” โดย ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ นำโดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมว.มท.) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาทิ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน คือ 1) การกู้ชีพจรขั้นพื้นฐาน CPR 2) คัดกรองสุขภาพจิตและสารเสพติด 3) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ 4) ตรวจเต้านม ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารนานาชาติ (อาคาร 6) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา
.
———————————————
.
📌ศธ. Kick off “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย”
📌Kick off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพตั้งเป้าปี 2566 เด็กไทย 1 ล้านคน CPR เป็น
📌ศธ. Kick off “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย” ดูแลสุขอนามัยนักเรียน ตั้งเป้าปี 66 ม.ปลายล้านคน CPR เป็น
📌หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ
📌ศธ. Kick off “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย” ดูแลสุขอนามัยนักเรียน ตั้งเป้าปี 66 ม.ปลายล้านคน CPR เป็น
📌ศธ. Kick off “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย” ดูแลสุขอนามัยนักเรียน ตั้งเป้าปี 66 ม.ปลายล้านคน CPR เป็น
📌หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ
📌นายกฯคิกออฟโครงการ1โรงเรียน1ครูอนามัย-สงวนท่าทีหลังเปิดตัวการเมือง
📌)บิ๊กตู่ คิกออฟโครงการ ‘หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย’ ชี้สุขภาพจิตดี-สุขภาพกายดี
📌นายกฯ Kick off โครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย
📌นายกฯ คิกออฟ หนึ่งร.ร.หนึ่งครูอนามัย แนะปลูกผักคอนโด จะได้มีอาหารเสริมมื้อกลางวัน
📌นายกฯ Kick off โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ มุ่งเดินหน้าเพิ่มศักยภาพครูดูแลเด็กรอบด้านทั้งกายและใจตามหลัก 4H พร้อมเสริมทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน
📌นายกฯ คิกออฟ โครงการ ‘หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย’ สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพhttps://www.thaipost.net/human-life-news/301860/
📌บิ๊กตู่ คิกออฟโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ชี้สุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีตาม ย้ำประวัติศาสตร์ดีๆต้องสืบสาน ไม่ดีอย่าทำ