Tuesday, December 12, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขัน ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

📌 สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขัน ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566
📣 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทน สพม.กท 1 (โซนที่ 2) แข่งขันในระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) จำนวน 16 รายการ / รางวัลระดับเหรียญทอง 59 รายการ / รางวัลระดับเหรียญเงิน 23 รายการ / รางวัลระดับเหรียญทองแดง 9 รายการ และ รางวัลเข้าร่วม 5 รายการ
✅ เปิดดูผลคะแนนการแข่งขันรวม แยกตามหมวดหมูและรายการได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3vWgsGQ (เลือกที่ลิงค์ “กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2”) หรือ
———-
ผลการแข่งขันระดับเหรียญทอง ที่ลิงค์ https://bit.ly/3X5TIAg
ผลการแข่งขันระดับเหรียญเงิน ที่ลิงค์ https://bit.ly/3CEtHjw
ผลการแข่งขันระดับเหรียญทองแดง ที่ลิงค์ https://bit.ly/3k6KFk7
ผลการแข่งขันรางวัลเข้าร่วม ที่ลิงค์ https://bit.ly/3CH2Kvn
———
.
📋 ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา