Sunday, February 5, 2023

📌 แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2565

📌 แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2565
✅ ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค. 2565 ตามกำหนดการดังลิงค์ http://bit.ly/3F92zdX พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในพิธี
🛎 การแต่งกายในวันกิจกรรม : ให้แต่งกายตามคณะสีนัดหมาย
——————
– การเตรียมงานวันที่ 30 พ.ย. 65 เฉพาะนักเรียนที่แม่สีส่งรายชื่อเท่านั้น และอยู่เตรียมงานได้จนถึงเวลา 21.00 น. โดยมีคุณครูประจำคณะสีดูแล / ผู้ปกครองที่จะเข้ามาช่วยทำสแตนเชียร์ ต้องแลกบัตรและมีผลตรวจ ATK
– การเข้ามาเตรียมตัว วันที่ 1 และ 2 ธ.ค. 65 นักเรียนที่เป็น ดรัมเมเยอร์ และลีดเดอร์ สามารถเข้าโรงเรียนได้ เวลา 02.00 น. เป็นต้นไป แต่ต้องมีแม่สีหรือผู้รับผิดชอบมารับ ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตาม!!
สำหรับศิษย์เก่าที่จะเข้าชมกิจกรรม ในวันที่ 1-2 ธ.ค. 65 ให้แต่งกาย ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ ต้องแลกบัตรพร้อมผลตรวจ ATK (สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เรียบร้อย เหมาะสมทางโรงเรียนจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป) หลังเสร็จกิจกรรม วันที่ 1-2 ธ.ค. 65 นักเรียนกลับบ้านได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
——————.
📮ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.024486130 024486931 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
🎙 ลงประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา