Friday, September 29, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ทุกห้องเรียน ประกาศแจ้งวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 65 ในช่วงการประชุม APEC 2022

📌 แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ทุกห้องเรียน ประกาศแจ้งวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 65 ในช่วงการประชุม APEC 2022
✅ ไม่มีการเรียนการสอน ทั้ง Online และ Onsite รวมทั้งงดให้บริการขอเอกสารทางราชการในช่วงวันดังกล่าว
.
📮ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.024486130 024486931 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
🎙 ลงประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา