ต้อนรับครูย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

นางสิริกร วัฒนธัญญาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ต้อนรับนางสาวศุภาณกุล สุขสมศรี
เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำโดย นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดี
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<