📌 แจ้งกำหนดการ กิจกรรมอบรม และสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 นักเรียนชั้น ม.1 – ม.3

📌 แจ้งกำหนดการ กิจกรรมอบรม และสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 นักเรียนชั้น ม.1 – ม.3
⏰ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565
✅ เปิดดู รายชื่อนักเรียนและสถานที่อบรม / รายชื่อนักเรียนและสถานที่สอบ / หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองและกำหนดการ / ไฟล์หนังสืออ่านธรรมศึกษา เปิดดูได้ที่ https://bit.ly/3fJjUQP
🖥 ฝึกทำแบบธรรมศึกษารูปแบบออนไลน์ได้ที่ https://quiz.dhammastudy.org/
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา