📌 ขอเชิญ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

📌 ขอเชิญ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
⏰ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.20-07.20 น. ณ ลานโพธิ์พุฒภิรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา