Sunday, February 5, 2023

การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ ACT 60th ANNIVERSARY SWIMMING CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 12

นางสาวพิมพ์นารา คงคาชัย นักเรียนชั้น ม.6/6
ได้รับ 🏆ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 คะแนนรวมบุคคลยอดเยี่ยม รุ่นอายุทั่วไป (หญิง)
🥉 เหรียญทองแดง กรรเชียง 50m
🥈 เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 100m
🥈 เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 50m
🥈 เหรียญเงิน ผีเสื้อ 50m
🥇 เหรียญทอง กบ 100m
🥇 เหรียญทอง กบ 50m
และ ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีดารุณศิลป์ นักเรียนชั้น ม.3/8
ได้รับรางวัล🥈 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 100m
ในการแข่งขันว่ายน้ำรายการ ACT 60th ANNIVERSARY SWIMMING CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 12
ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<