📌 กำหนดการอบรม สำหรับครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร “สร้างคลิปอย่างไร? ให้โดนใจผู้ประเมิน ว.PA

📌 กำหนดการอบรม สำหรับครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร “สร้างคลิปอย่างไร? ให้โดนใจผู้ประเมิน ว.PA”
⏰ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
.
📮 ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
🎥 ประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโพธิสารพิทยากร