Monday, June 5, 2023

📌 เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชิงรางวัล “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2565

📌 เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชิงรางวัล “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2565
✅ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ / Science Show / เครื่องร่อน / ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (แสกนคิวอาร์โค้ดตามภาพกิจกรรม)
⏰ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 สิงหาคม 2565
.
📮 ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥 ประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโพธิสารพิทยากร