ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง นำโดยนายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังคำบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ (แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร การปฏิบัติงานและเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<