Monday, June 5, 2023

📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมโครงการ “เรียนเสริมความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ P.S. Tutorial Course 2022” SaturdayClass ช่วงที่ 3

📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมโครงการ “เรียนเสริมความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ P.S. Tutorial Course 2022” SaturdayClass ช่วงที่3
✅ เรียนเสริม “วิทย์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคม” ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3NuZvuw
✅ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม… 1) กลุ่มเรียน 5 วิชา เรียนเป็นภาษาไทยกับครูไทย 2) กลุ่มเรียน 3 วิชา เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ
🌐 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ลิงค์ http://171.102.62.70/learn2
🆒 ค่าลงทะเบียนกลุ่มเรียนละ 1,200 บาท ต่อเดือน
⏰ เริ่มเรียน 13 ส.ค. – 3 ก.ย. 65 เรียนวันเสาร์ที่ โรงเรียน (Onsite) แต่งกายชุดไปรเวท (สุภาพ)
.
📮มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 024486130 กด 1 สายตรง โทร. 024487105 (ในวันเวลาราชการ)
——————-
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🖥 ระบบลงทะเบียนโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา