📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมโครงการ “เรียนเสริมเพิ่มความรู้ P.S. Tutorial Course 2022” AfterSchool ช่วงเดือนสิงหาคม

📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมโครงการ “เรียนเสริมเพิ่มความรู้ P.S. Tutorial Course 2022” AfterSchool ช่วงเดือนสิงหาคม
✅ Talk เต้น เล่น รำ เพื่อเสริมทักษะ “ภาษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์” ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3NuZvuw
🌐 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ลิงค์ http://171.102.62.70/learn2
🆒 ค่าลงทะเบียนวิชาละ 1,000 บาท ต่อเดือน
⏰ เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 8 ส.ค. – 8 ก.ย. 65 เรียนสัปดาห์ละ2วัน หลังเลิกเรียน
.
📮มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 024486130 กด 1 สายตรง โทร. 024487105 (ในวันเวลาราชการ)
——————-
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🖥 ระบบลงทะเบียนโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา