Monday, June 5, 2023

📢 เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “POTISARN FUTSAL CUP ต่อต้านยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2565

📢 เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “POTISARN FUTSAL CUP ต่อต้านยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2565
✅ จัดโดย “กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา” ร่วมกับ “งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข” โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
🌍 อ่านระเบียบการและโหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3z5oG0D
.
📌ส่งใบสมัครที่ศูนย์ออกกำลังกาย (fitness center) ตั้งแต่วันนี้ – 3 สิงหาคม 2565
.
✨วันแข่งขันต้องตรวจหาเชื้อโควิดโดย Antigen Test Kit (ATK) ก่อนการแข่งขัน หากมีผลเป็นบวก ทางฝ่ายจัดการแข่งขันขอตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน
.
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ : อ.พิชชาอร ฉิมนาคพันธุ์ เมลล์ ps514@ps.ac.th หรือติดต่อที่ศูนย์ออกกำลังกาย (fitness center)
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
🎙 ประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา