กิจกรรมวันรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “วันรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่” เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันสุนทรภู่” โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวชนินทร์ธร อยู่แฉ่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กล่าวรายงาน พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงาน พบกับการแสดง ชุด ตามรอยนิราศภูเขาทอง การประกวดชุดแฟนซีตัวละครในวรรณคดีไทยและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม “วันรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่” และ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<