📌 ขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565

 

📌 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565
.
✅ จัดกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และทดสอบความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยสามารถตอบคำถามออนไลน์ได้ ผ่านทางลิ้งค์ https://bit.ly/3A773j3
⏰ ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 หรือจนกว่าจะปิดรับคำตอบ
.
>>>คำชี้แจง<<<
1. กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565”
2. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 80% ขึ้นไป เกียรติบัตรจะถูกจัดส่งทางอีเมลที่ทุกท่านได้กรอกข้อมูลไว้
.
📋 ข้อมูลและออกแบบป้ายข่าวโดย #งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข
🎙 ประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา