📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.5-ป.6 #ทั่วประเทศ โครงการ “P.S. PREP. COURSE #season2 – เตรียมน้องประถมสู่ถนน..โพธิสาร”

📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.5-ป.6 #ทั่วประเทศ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในโครงการ “P.S. PREP. COURSE #season2 – เตรียมน้องประถมสู่ถนน..โพธิสาร”
✅ เรียนวิชา “วิทย์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคม”
🌐 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ลิงค์ http://171.102.62.73/prep2
🆒 ค่าลงทะเบียนเดือนละ 1,500 บาทต่อคน
⏰ เริ่มเรียน 2 ก.ค. 65 #เรียนวันเสาร์ที่ โรงเรียนโพธิสารฯ (Onsite)เวลา 09.00-15.00 น. #แต่งกายชุดไปรเวท (สุภาพ)
.
📮มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 024486130 กด 1 สายตรง โทร. 024487105 (ในวันเวลาราชการ)
——————-
📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ
🖥 ระบบลงทะเบียนโดย : #ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา