ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสายธรรมจันทร์

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังคำแนะนำในการปฏิบัติงาน
และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<