ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565
โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับคัดเลือกและเกียรติบัตร เป็นบุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน
ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<