ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จังหวัดชลบุรี นำโดยดร.สำอางค์ สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะผู้บริหารและครู
เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) พร้อมทั้งปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร การปฏิบัติงาน
และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<