โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป
เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร การทำงานเป็นทีม ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรในยุค 4.0
ณ นาน่ารีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<