📌 แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันพุธที่ 8 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป เรียน Onsite ตามปกติ

 

📌 แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันพุธที่ 8 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป เรียน Onsite ตามปกติ (เรียนที่โรงเรียน)
⚠️ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขระบบควบคุมไฟฟ้าอาคาร 5 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
.
📮สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130, 024486931
——————-
📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารทั่วไป #กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา