📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมโครงการ “เรียนเสริมเพิ่มความรู้ P.S. Tutorial Course 2022” #AfterSchool

📌 เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมโครงการ “เรียนเสริมเพิ่มความรู้ P.S. Tutorial Course 2022” #AfterSchool
✅ Talk เต้น เล่น รำ เพื่อเสริมทักษะ “ภาษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์” ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3NuZvuw
🌐 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ลิงค์ http://171.102.62.70/learn2 (เปิดระบบ วันที่ 8 มิ.ย. 65 เวลา 18.00 น.)
🆒 ค่าลงทะเบียนวิชาละ 1,000 บาท ⏰ เริ่มเรียน 13 มิ.ย. – 8 ก.ค. 65 #เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน หลังเลิกเรียน
📮สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130, 024486931
📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ 🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา