📌 แจ้งระบบควบคุมไฟฟ้าหลักของ อาคาร 5 ขัดข้อง #กำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

📌 แจ้งระบบควบคุมไฟฟ้าหลักของ อาคาร 5 ขัดข้อง #กำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

⚠️ จึงแจ้งให้นักเรียนชั้น ม.4/7-ม.4/12 , ม.5/3-ม.5/11 และ ม.6/5-ม.6/10 ที่มีห้องเรียนประจำชั้นที่อาคาร 5 เรียน #Online โดยสามารถเลือกเรียนออนไลน์ที่บ้าน หรือที่โรงเรียน (ห้องเรียน-พื้นที่ว่าง) ในวันอังคารที่ 7 มิ.ย. 65

‼️ ห้องเรียนอื่น ๆ ที่ไม่มีดังแจ้ง ให้เรียน #Onsite ที่โรงเรียนตามปกติ

⚠️ ทางโรงเรียนต้องขออภัยเป็นอย่างสูงและกำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

.

📮สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130, 024486931

——————-

📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารทั่วไป #กลุ่มบริหารวิชาการ

🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา