พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศชาติ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในพิธี
มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศชาติ จำนวน 15 คน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

**นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
– ด.ช.เขตตะวัน จูวาล่า นักเรียนชั้น ม.2/12 กีฬาว่ายน้ำ
– นายพงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ นักเรียนชั้น ม.4/8 กีฬาจักรยาน
– ด.ญ.ชัญญานุช แก้วดวงดี นักเรียนชั้น ม.4/4 กีฬาปัญจกีฬา
– ด.ญ.สาธิตา รุจิรานิรัติศัย นักเรียนชั้น ม.2/10 กีฬายิมนาสติก
– ด.ญ.บุญนิศา รัตนเนตร์ นักเรียนชั้น ม.2/11 กีฬายิมนาสติก
– ด.ช.กมลเทพ สนธิเณร นักเรียนชั้น ม.1/7 กีฬาเทควันโด
– เด็กชายศุภณัฐ เรืองดำ นักเรียนชั้น ม.2/12 กีฬาเทควันโด
– ด.ช.คชภพ วงศ์เจริญ นักเรียนชั้น ม.4/8 กีฬาเทควันโด
– นางสาวบุราสิริ ยุติโยธิน นักเรียนชั้น ม.4/2 กีฬากอล์ฟ
– นายกตัญญู ซาระ นักเรียนชั้น ม.4/4 กีฬากอล์ฟ
– ด.ช.ไพสิฐ เทียนทอง นักเรียนชั้น ม.3/5 กีฬาแบดมินตัน
– ด.ญ.หทัยทิพย์​ มิจาด นักเรียนชั้น ม.3/12 กีฬาแบดมินตัน
– นาย​กฤษพงศ์ โพธิ์ทิพย์ นักเรียนชั้น ม.6/10 กีฬาแบดมินตัน

***นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศชาติ
– นางสาวชญาดา สมิทธิสุกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 กีฬาฟันดาบ
– นายภูเบศ ชุมชวลิต นักเรียนชั้น ม.5/1 กีฬาเจ็ทสกี

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<