📌 ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

📌ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 65
เปิดดูประกาศฉบับเต็ม ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ค. 65 ได้ที่ https://bit.ly/3N70j8J
📮มีคำถามสงสัยติดต่อได้ที่งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.024486130 (ในวันเวลาราชการ)
——————-
📋 ข้อมูลโดย #งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน#กลุ่มบริหารงานบุคคล
🎙 ออกปบบประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา