📌 ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

📌ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
เปิดดูประกาศฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3PTRRev
📮มีคำถามสงสัยติดต่อได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 กด 1 (ในวันเวลาราชการ)
——————-
📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกปบบประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา