Monday, June 5, 2023

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุ่มเซ่ฟรีสไตล์ คู่ผสม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ปทุมธานีเกมส์”

เด็กชายศุภณัฐ เรืองดำ นักเรียนชั้น ม.2/12
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 1 “ปทุมธานีเกมส์”
ด้วยคะแนน 7.77 ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภท พุ่มเซ่ฟรีสไตล์ คู่ผสม
และได้เป็นตัวแทนภาค 1 นักกีฬาเทควันโด ประเภท พุ่มเซ่ฟรีสไตล์ คู่ผสม ไปแข่ง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พัทลุงเกมส์ ครั้งที่ 37
แข่งขันระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<