การแข่งขันกีฬาเพื่อนจตุรเทพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาเพื่อนจตุรเทพสัมพันธ์” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในพิธี “กีฬาเพื่อนจตุรเทพสัมพันธ์” ครั้งที่ 2
นำโดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรทั้ง 8 โรงเรียน ประกอบด้วย
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<