พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เพื่อประสานความร่วมมือเป็นสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน แผนการเรียนเตรียมนิติ – รัฐศาสตร์
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<