กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ-ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

📌 แจ้งกำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ-ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 #นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
⏰ วันพุธที่ 11 พ.ค. 65 ระหว่างเวลา 07.30-16.00 น. ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร #เปิดดูกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/3FfRhTI
✅ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร (เสื้อขาว)
‼️ นักเรียนต้องมีผลการตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ ATK หรือผลการตรวจจากสถานพยาบาล ที่เป็นลบ
⚠️ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้ผู้ปกครองรับ-ส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนเท่านั้น #ขออภัยในความไม่สะดวก
.
📮มีคำถาม ข้อสงสัยใด ๆ หรือแจ้งนักเรียนติดโควิด-19 ให้ติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.024486130, 024486931 กด 3 (ในวันเวลาราชการ)
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา