ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผลและเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผลและเจ้าหน้าที่งานพัสดุ


ดูผลการคัดเลือกทางลิ้งค์ด้านล่างนี้

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผลและเจ้าหน้าที่งานพัสดุ