การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ปีการศึกษา2564
ทีมนักกีฬาโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รางวัลรวม 4 เหรียญทอง🥇 2 เหรียญเงิน🥈 3 เหรียญทองแดง🥉
แข่งขันระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565 ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
จัดการแข่งขันโดย สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


รุ่น 12-13 ปี ด.ช.เขตตะวัน จูวาล่า นักเรียนชั้น ม.1/12 ได้รับรางวัล
1 เหรียญทอง 🥇ฟรีสไตล์ 100 เมตร
1 เหรียญทอง 🥇กรรเชียง 50 เมตร
1 เหรียญทอง 🥇ผีเสื้อ 50 เมตร
1 เหรียญทอง 🥇ฟรีสไตล์ 50 เมตร
1 เหรียญเงิน 🥈กรรเชียง 100 เมตร
1 เหรียญทองแดง🥉ผีเสื้อ 100 เมตร

รุ่น 14-15 ปี กรรเชียง 50 เมตร หญิง
ด.ญ.ปวันรัตน์ ปราศทุกข์ นักเรียนชั้น ม.2/3 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง🥉

รุ่น 14-15 ปี ว่ายผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร
ด.ช.อิทธิเชษฐ์ ภู่เอี่ยม ม.1/7
ด.ช.รัตนพล อุสาหวรทรัตน์ ม.2/2
ด.ช.กันตณัฐ นรนาถตระกุล ม.2/11
ด.ช.กฤตภาส แก้วดวงดี ม.3/6
ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 🥈

รุ่น 14-15 ปี ว่ายผลัดผสม 4×100 เมตร
ด.ช.อิทธิเชษฐ์ ภู่เอี่ยม ม.1/7
ด.ช.กันตณัฐ นรนาถตระกุล ม.2/11
ด.ช.พงศ์ภีระ เลิศพสุวรกุล ม.2/10
ด.ช.กฤตภาส แก้วดวงดี ม.3/6
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง 🥉