ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ด้านการบริหารวิชาการ โครงการ EP/IP

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นำโดยนายรังสิมันต์ ยาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ด้านการบริหารวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรบูรณาการ (International Program) ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ Government of South Australia การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ (แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<