พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ผู้บริหาร และคณะข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกันให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์และยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุม อาคาร 6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<