กิจกรรมวันคริสต์มาส สำหรับนักเรียนกลุ่มเลขที่-เลขคู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนที่มาโรงเรียน โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานเปิดงานและจับฉลากมอบของขวัญ พร้อมทั้งจัดการแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส โดยคณะครูและนักเรียนหลักสูตร international(IP) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาและการสื่อสาร สร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศ ตลอดจนเห็นคุณค่าและความสำคัญต่อ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม (นักเรียนเลขคู่)   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<

 

ภาพกิจกรรม (นักเรียนเลขคี่)   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<