นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการเรียนการสอนตามหลักสูตรตามความถนัดทางอาชีพ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เยี่ยมชมการเรียนการสอนตามการจัดหลักสูตรตามความถนัดทางอาชีพ และอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<