โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” ครั้งที่ 2

📌 โรงเรียนโพธิสารพิทยาการ จัดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” ครั้งที่ 2 (SEASON #2) ฟรี!! สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ทั่วประเทศ
.
📚 เพิ่มโอกาสเราให้โอกาสเพื่อน ด้วยโครงการติวออนไลน์
📺 ติว 9 สามัญวิชา / ความถนัดทางวิชาชีพ O-NET / GAT-PAT
!!โดยติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศ!! ฟรี
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-23 ธ.ค. 64 เวลา 08.30 – 15.30 น.
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-28 ม.ค. 65 เวลา 08.30 – 15.30 น.
.
🎥 Live สดผ่าน Youtube Channel : PS TutorLive หรือที่ลิงค์ https://youtu.be/SgUL1dihnAI
🌏 รายละเอียดและกำหนดการ เปิดดูได้ที่ https://bit.ly/3D0amGE
✅ เอกสารประกอบการติว https://bit.ly/3G0bKuY
.
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 024486130 ต่อ 117 หรืองานแนะแนว ต่อ 221 จันทร์ – ศุกร์ 8.30-16.30 น.
📋 ดำเนินงานโดย งานแนะแนว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
▶️ ถ่ายทอดสดผ่าน Youtube Channel โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
🎥 ออกแบบภาพข่าวและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา