กำหนดการบันทึกภาพนักเรียน เข้าสู่ระบบสแกนหน้า Line Checker สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 รวมถึงนักเรียนที่เข้าระหว่างปี (ชั้นเคลื่อน)

📌 แจ้งนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 รวมถึงนักเรียนที่เข้าระหว่างปี (ชั้นเคลื่อน) กำหนดการบันทึกภาพนักเรียน เข้าสู่ระบบสแกนหน้า Line Checker ตามกลุ่มเรียนของสัปดาห์ที่ 1 และ สัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดเรียน Onsite โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจะประกาศแจ้งย้ำในช่วงเข้าแถวกิจกรรมหน้าเสาธงอีกครั้ง
⏰ กำหนดการ ตามวันเวลาที่แจ้งในภาพข่าว
▶ การแต่งกาย ชุดนักเรียน (เสื้อขาว)
‼ นักเรียนที่เลือกเรียน Online จะนัดการบันทึกภาพภายหลัง
.
📮 หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยใด ๆ ติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ที่ Line id : @803flhoq โทร.024486130, 024486931 ต่อ 118
.
🗄 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
🎥 ออกแบบและจัดทำโดย งานโสตทัศนศึกษา