ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับบุคลากรในโรงเรียน

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยให้ครูและบุคลากร👩‍🏫👨‍🏫 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร ดำเนินการตรวจโดย ไลฟ์ เฮ้าส์ คลินิกเวชกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<