ตรวจ ATK ฟรี ให้กับนักเรียนที่มาเรียน On-Site ทุกคน

📌 นักเรียนโพธิสารฯ มาเรียนแล้วต้อง “ปลอดภัย” ด้วยความใส่ใจของเราชาว พ.ส. #เราห่วงใย #เราใส่ใจ ในสุขภาพตามหลักอนามัยของลูก ๆ ทุกคน
✅ โรงเรียนจัดตรวจ ATK ฟรี ให้กับนักเรียนที่มาเรียน On-Site ทุกคน ตามกำหนดการที่แจ้งนี้
▶ โดยให้นักเรียน ที่ไปเรียนในวันที่ 29 พ.ย. 64 ดาวน์โหลด กรอกข้อมูล ในหนังสือแสดงความยินยอมให้ตรวจฯ ที่ลิงค์ https://bit.ly/3FLt9qV พร้อมเตรียมเอกสารตามที่แจ้งในหนังสือแสดงความยินยอมฯ
‼️ เอกสารของวันอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป
.
📩 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานอนามัยโรงเรียน Line id : @994nydtk
.
📮 ข้อมูลโดย : งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา