อบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) ตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะ ว.9

งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) ตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะ ว.9” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยรับเกียรติจาก ดร.นพดล คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาข้าราชการครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะในการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<