ระเบียบโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง เครื่องแต่งกาย ทรงผมนักเรียน และการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

📌 แจ้งระเบียบโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
▶ ประกาศใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
✅ ว่าด้วยเรื่อง .. เครื่องแต่งกาย ทรงผมนักเรียน และการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
🌐 เปิดอ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ https://bit.ly/3oH1OPO
.
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.024486130 ต่อ 118
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา