นักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ม. 4 – ม.5 เข้าร่วมการอบรม Online + Onsite ในหัวข้อ เล่าเป็นคลิป CLIP CAN TELL / VDO สั้น ทำด้วยมือถือ

📌 ขอเชิญ นักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ม. 4 – ม.5 เข้าร่วมการอบรม Online + Onsite ในหัวข้อ 🎥 เล่าเป็นคลิป CLIP CAN TELL / VDO สั้น ทำด้วยมือถือ โดย อ.เมษ ยิ้มสมบูรณ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ จากเพจ Movie DIY และ StoryBOWL SOCIETY ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook live
✅ พบกับกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถทางงานสายนิเทศ ฝึกคิดcontent ฝึกถ่ายทำ ฝึกตัดต่อ จนได้ คลิปปังๆ ของตัวเองเพื่อไปต่อยอดในอนาคต
⏰
▶️ ครั้งที่ 1 Online 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. – 13.00 น.พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน🌐 Facebook Live : PS Channel และ Potisarnpittayakorn School สำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรม
▶️ ครั้งที่ 2 Onsite 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
▶️ ครั้งที่ 3 Online 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 13.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม (Course outline): https://bit.ly/3qMHq2q
.
🎙 ดำเนินงานโดย แผนการเรียนเตรียมนิเทศ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา