อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการแต่งหน้าทำผม สำหรับนักพัฒนาอาคารสถานที่ แม่บ้าน นักการภารโรง

นายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการแต่งหน้าทำผม สำหรับนักพัฒนาอาคารสถานที่ แม่บ้าน นักการภารโรง โดยมีพนักงานขับรถ นักการภารโรง และแม่บ้าน เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมแต่งหน้าและทำผมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 5 ชั้น 1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<